site-eisleck-gruppe.jpg

Bléi vum Séi

Noertrange

Bléi vum Séi

General information

Location

16, Op der Louh | L-9676 Noertrange
T : +352 95 97 44 | F. +352 95 97 44
E : bvs@naturpark.lu

www.vumsei.lu

Useful information

Opening hours

Monday

-

-

Tuesday

09:00 - 12:00

-

Wednesday

-

-

Thursday

-

-

Friday

09:00 - 12:00

-

Saturday

-

-

Sunday

-

-

-

-