Privacybeleid

1. Algemene informatie

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij zullen deze gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en onze privacyverklaring. Het verstrekken van persoonsgegevens is facultatief.

Als u vragen, suggesties en/of klachten heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op (+352) 26 95 05 66 of per e-mail op info@visit-eislek.lu.

Externe links

Als u een link op onze website gebruikt om verbinding te maken met andere websites of apps, vallen deze nieuw geopende links niet onder deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan de privacyverklaringen van deze websites of apps te lezen voor informatie over hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens.


2. Gegevensverzameling op onze website

Gegevensbeheerder

"Gegevensbeheerder" verwijst naar de instantie die verantwoordelijk is voor de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, gecommuniceerd en opgeslagen.

De uitgever van de website treedt ook op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Luxemburg voor Toerisme GIE
6, rue Antoine de Saint-Exupéry
L-1432 Luxemburg

Postbus 1001
L-1010 Luxemburg

Handelsregister nr.: C124
BTW-identificatienummer: LU28215929

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u verkiest met ons te delen, bijvoorbeeld door u te abonneren op onze nieuwsbrief, het contactformulier in te vullen of ons een e-mail te sturen.

Wij verzamelen ook gegevens van uw gebruik van de website en zijn diensten, wanneer u webpagina's bezoekt en formulieren invult.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en om het gebruik van onze website te analyseren. Ook verstrekken wij informatie over uw gebruik van onze website aan onze social media-, reclame- en analysepartners. Onze partners kunnen deze informatie combineren met aanvullende gegevens die u al aan hen beschikbaar hebt gesteld of die zij hebben verzameld toen u gebruik maakte van diensten.

Een cookie is een klein stukje tekst dat door webpagina's wordt gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

De wet staat ons toe cookies op uw apparaat op te slaan als deze essentieel zijn voor de werking van deze pagina's. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze pagina's maken gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze webpagina's voorkomen.

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of verwijderen via het cookiebeleid van onze website.

Cookiebot platform voor toestemmingsbeheer

Onze website gebruikt het Cookiebot toestemmingsbeheerplatform om uw toestemming te verzamelen om bepaalde cookies op uw apparaat op te slaan of om bepaalde technologieën te gebruiken, en om deze toestemming te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd) is de leverancier van deze technologie.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Cookiebot tot stand gebracht om uw toestemming en andere verklaringen betreffende het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot plaatst vervolgens een cookie in uw browser om deze te koppelen aan de door u gegeven toestemming of weigering. Deze gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt ze te verwijderen of de Cookiebot-cookie zelf verwijdert, of totdat de reden voor het bewaren van de gegevens niet meer bestaat. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onverlet.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU - GDPR.

Uw rechten

Op grond van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft u recht op toegang tot en rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken en de verwerking van uw gegevens te verhinderen indien dit wettelijk gerechtvaardigd is.

Merk op dat verschillende van de bovengenoemde rechten kunnen worden beperkt als wij een dwingend legitiem belang of een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te blijven verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via de contactgegevens die hierboven op deze pagina zijn vermeld.

U kunt eventuele klachten ook richten aan de Luxemburgse nationale commissie voor gegevensbescherming (Commission nationale pour la protection des données), gevestigd te 1, avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.

Hulpmiddelen voor analyse door derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag worden onderworpen aan een statistische analyse. Deze analyse wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door analytische software.

Meer informatie over analytische software vindt u onder cookies.

Analysetools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag worden onderworpen aan een statistische analyse. Deze analyse wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door analytische software.

Meer informatie over analytische software vindt u onder cookies.

3. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe webhosting provider. De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de webhosting provider. Het gaat hierbij voornamelijk om IP-adressen, metadata, telecommunicatiegegevens, contractgegevens, bezochte websites en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De dienst van de webhosting provider wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat wij onze contractuele verplichtingen tegenover onze potentiële en bestaande klanten nakomen en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider.

Onze hosting provider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn taken als onze dienstverlener te vervullen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende webhosting provider:

infomax websolutions GmbH
Aichfeld 2
D-83224 Grassau
Tel: +49 (0) 8641 - 6 99 30
mail@infomax-it.de I www.infomax-it.de


4. Algemene en verplichte informatie

Wettelijke basis

Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende basis:

    Om de dienstenovereenkomst tot stand te brengen en uit te voeren en uw online bestellingen uit te voeren
    Om ons dienstenaanbod aan te passen en te verbeteren
    Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
    Om onze belangen te beschermen in geval van een gerechtelijke procedure
    Voor commerciële doeleinden mits uw toestemming

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Server logbestanden

De provider van de pagina's maakt en bewaart automatisch informatie in serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons stuurt. Deze informatie omvat:

    Type en versie van de browser
    Gebruikt besturingssysteem
    Verwijzende URL
    Hostnaam van het apparaat dat de site bezoekt
    Tijdstip van de serveraanvraag
    IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om een website te presenteren die vrij is van technische fouten en om de werking ervan te optimaliseren; dit vereist het aanmaken van serverlogbestanden.

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en maken geen identificatie van gebruikers mogelijk.

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, slaan wij uw:

    Titel
    Naam en voornaam
    E-mailadres

U kunt onze nieuwsbrief opzeggen door een e-mail te sturen naar info@visit-eislek.lu

Brochures online bestellen

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer u online brochures bestelt:

    Titel
    Naam en voornaam
    Straatnaam en huisnummer
    Postcode en woonplaats
    Land
    E-mailadres
    Telefoon
    Bestelling

Deze gegevens worden door de verantwoordelijke voor de verwerking gedurende vijf jaar bewaard.

Contactformulier

visit-eislek slaat uw persoonlijke gegevens op om uw vragen te kunnen beantwoorden. Onder bepaalde omstandigheden zijn hiervoor de volgende gegevens nodig:

    Titel
    Naam en voornaam
    Straatnaam en huisnummer
    Postcode en woonplaats
    Land
    E-mailadres
    telefoonnummer

Deze gegevens worden door de verantwoordelijke voor de verwerking gedurende vijf jaar bewaard.

E-shop

Via de website heeft u toegang tot andere diensten.

Als u een bestelling plaatst in onze online shop, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

    Titel
    Naam en voornaam
    Straatnaam en huisnummer
    Postcode en woonplaats
    Land
    Bestelling
    Telefoonnummer
    Persoonlijk bericht
    E-mailadres
    Betaalmethode

Deze gegevens worden voor een periode van vijf jaar bewaard door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Andere aanbieders van derden

De website maakt gebruik van de inhoud van derde aanbieders om informatie en diensten te presenteren.

    Kaarten: Géoportail
    Reserveringsdiensten voor attracties: Regiondo, FareHarbor en Ingénie
    Hulpmiddelen voor het boeken van accommodatie: Assd, Ctouvert, Booking, HRS, Cubilis
    Evenementen: echo.lu
    Deze website gebruikt de technologie en inhoud van het Outdooractive-platform.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering voor veiligheidsdoeleinden en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld vragen die u ons als uitgever van de website heeft gestuurd. Een gecodeerde verbinding is te herkennen aan het adres, dat begint met "https:/" (niet "http:/") en een hangslotsymbool weergeeft.

Wanneer SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de door u meegedeelde gegevens niet door derden worden gelezen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld.

Elk type persoonsgegevens wordt gedurende een passende periode bewaard. Deze termijnen kunnen verschillen afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld:

    Wettelijke en contractuele verplichtingen om gegevens te bewaren
    Verjaringstermijnen waarbinnen de betrokken personen hun rechten ten opzichte van onze economische belangengroep kunnen doen gelden
    Beste praktijken
    Commerciële doeleinden van onze economische belangengroep

Persoonsgegevens worden vijf jaar bewaard.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij passen verschillende organisatorische en technische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking aan onbevoegden.

Versie: Maart 2023