Visit Éislek Team

Uw contactpersonen

Visit Éislek heeft zich tot taak gesteld het toerisme in het noorden van Luxemburg te promoten. Dit gebeurt door nauwe contacten met lokale belanghebbenden, maar ook door coördinatie van en deelname aan regionale, nationale en internationale projecten. De marketing van de regio en de digitalisering ervan behoren ook tot onze taken.

Visit Éislek wordt ondersteund door 7 medewerkers die hun unieke sterke punten en perspectieven inbrengen. Ons team bestaat uit getalenteerde professionals met verschillende achtergronden en specifieke verantwoordelijkheidsgebieden.

Om onze doelstellingen te bereiken, werken we voor ORT Éislek en in nauwe samenwerking met Luxembourg for Tourism GIE.